Riktige søkeord (SEO)

De fleste virksomheter forstår mer og mer viktigheten med å oppnå synlighet i søkemotorer, så den diskusjonen vil jeg ikke tar her, men ha fokus på å gjøre dette riktig med å velge ut riktige søkeord.

Den største misforståelsen jeg møter i markedet er at en kan bli synlig på alt. Dette er dessverre ikke noe en kan forvente og en må jobbe målrettet for å kunne bli synlig på de ordene som gir trafikk og faktisk generere nye kunder. Skal en bli synlig må en først vite hva en skal bli synlig på.

Start med å lage en liste med ord som er relevante for virksomheten. Ting du MÅ bli synlig på. Tenk også på hvor viktige ordene er i kombinasjon med andre. Det er liten vits i å bli synlig på generiske ord om kunden som faktisk skal finne en leverandør eller produkt ikke bruker ordkombinasjonen. Ikke start med for mange ord. Begynn med kanskje 20-30 ord/ordkombinasjoner. Lag en liste, kanskje i Excel. Få oversikten over hvor synlig du er i dag på de utvalgte ordene.

Revider nøkkelord underveis
Når en har kommet så langt at en har funnet en knippe nøkkelord, utført tiltak og fått en rangering i Google en kan være fornøyd med. Ikke stopp der. Bruk da egen statistikk til å evaluere om du valgte riktige nøkkelord. Enkelte ord du kanskje har fått 1. plass på er det kanskje ikke trafikk fra i det hele tatt. Hvorfor? Jo, du har kanskje oversett muligheten for det faktum at din kunde bruker annen terminologi en deg og din virksomhet. Det er kanskje ikke vits å bruke så mye innsats på et ord ingen bruker. Dropp dette ordet, finn synonym som det er mer sannsynlig at din kunde benytter. En kan få et dilemma at en kanskje ikke ønsker å bruke den den ordlyden kunden bruker. Da er det lov å være litt kreativ i måten en skriver tekster på siden. Bruk ordlyd som eksempelvis. «Firma AS kan tilby tjenester innen «nøkkelord a» også kalt «nøkkelord b» for å få med begge ord. Få også med tilhørende ord som eksempelvis lokasjon, eks. «Besøk Firma A sine lokaler i «Stavanger» og få tilbud på tjenester innen «nøkkelord a»

Utvid nøkkelordene
Når en har kontroll over de viktigste nøkkelordene er det tid for å utvide antall ord. Volum med ord vil gi økt trafikk til nettsiden. Viktigheten av disse ordene vil en først se på sikt. Selv om trafikk fra mange av disse ordene ikke gir like god respons er det viktig for merkevarebygging av din virksomhet.
Av:
Kjetil Kleppe
Styreformann og digital rådgiver, Megabite AS
kleppe@megabite.no

Kjetil Kleppe har jobbet med utvikling og rådgivning innen web i 20 år.

Eldre innlegg