Google Analytics

Google Analytics er idag det mest utbredte webstatistikkverktøyet i verden og blitt en slags bransjestandard for alle som jobber med statistikk på nettsider. Det er flere årsaker til dette annet en at det er gratis. Det er også svært omfangsrikt og bra. Kontakt Megabite AS via våre kontorer i Stavanger, Bryne eller Egersund for å få en innføring i Google Analytics, eller om du ønsker vi skal sette opp konto og implementere dette på din nettside. 
Google Analytics Stavanger

Hvorfor bør du ha Google Analytics?

En av fordelene med digital markedsføring er mulighetene som ligger til rette for å måle resultat av alt vi foretar oss. Hvor kommer trafikken til nettstedet fra, øker trafikken, og blir kunden værende og vi får en konvertering i en eller annen form. God innsikt i informasjonen som gis, vil gi grunnlag for å evaluere alle markedstiltak på sosiale medier, bannere, synlighet i søkemotorer som Google osv. Vi kan lese ut fra tallene om kundene liker innholdet, leser det og klikker seg videre til andre sider. Informasjonsmengden er enorm og spenner fra hvor den besøkende kommer fra, språk, nettleser, mobil eller pc, Iphone eller Android og hvilke sider som er landingssider, og hvilke sider er mest besøkt. Sammen med å kunne lese ut gjennomsnittelig besøksvarighet, fluktrate og sette opp konverteringsmål er mulighetene enorme. 
google_analytics_stavanger2

Hvor mye trafikk får vi fra Google?

Trafikk til nettsiden kommer fra mange kilder. Søkemotorer vil normalt være den største, sammen med de som skriver inn domenet selv (direct), og for noen sosiale medier. Gjennom å måle trafikken fra ulike kanaler og se hva som konverterer best kan en iverksette tiltak. Det å være bevisst på synlighet i eksempelvis Google er noe som mange bedrifter svikter på. De bruker penger på reklame (push marketing) uten å ha fokus på synlighet i kanler som kunden benytter når behov oppstår. 

Kurs i bruk av Google Analytics

Megabite AS har kontorer i Stavanger, Bryne og Egersund. Vi har kvalifiserte medarbeidere til å gi din bedrift opplæring i Google Analytics. Det er nyttig å kunne hente ut statistikk og på riktig grunnlag evaluere alt markedsarbeid mot digitale flater på en bra måte. 

Nettsider med Google Analytics

Megabite AS er en stor leverandør av nettsider fra Ryfylke i nord til Agderfylkene i sør. Vi benytter flere CMS plattformer, herunder WordPress, Destinet og Webflow. Når vi lager nye nettsider for våre kunder inkluderes alltid Google Analytics kode. Om kunde har konto fra før videreføres denne slik alle beholder historiske data. Om kunden ikke har nettside fra før etablerer vi ny konto og implementerer kode for sporing.