Søkemotor­optimalisering SEO

SEO (Search Engine Optimization) eller søkemotoroptimalisering på norsk, er viktig for norske bedrifter fordi det hjelper dem å øke synligheten og trafikken til nettstedet deres gjennom å rangere høyere i søkeresultatene til søkemotorer som Google. Dette kan føre til flere kunder og økt salg for bedriften.

For å utnytte SEO fullt ut, er det viktig å forstå hvordan søkemotorer fungerer og hvordan de rangerer nettsteder. Dette kan innebære å optimalisere nettstedet for søkeord, skape unikt og relevant innhold, bygge relevante trafikk og forbedre brukeropplevelsen. SEO kan også hjelpe bedrifter å øke merkevarebyggingen og øke tilliten til kundene. Når et nettsted rangerer høyt i søkeresultatene, kan det signalisere at nettstedet er relevant og pålitelig, noe som kan øke tilliten til kundene og øke sjansen for at de konverterer til kunder.

seo_stat
Med rett fokus kan trafikken fra søkemotorer økes betydelig

Hva er søkemotoroptimalisering?

Søkemotoroptimalisering (seo) vil si at man bruker tilgjengelig kunnskap om  søkemotorer for å bygge opp nettstedet både teknisk og innholdsmessig. Gjør man dette riktig, får man i de fleste tilfeller høyest mulig rangering og dermed topp plassering innenfor de områder man ønsker å profilere seg. Søkemotoroptimalisering består av to deler:    

Strategi: Hvem er dine kunder, og hvilke ord og ordkombinasjoner er viktig for din virksomhet. Skap mer relevant innhold som dine kunder ønsker å lese og søker etter. Gi svar på sprørsmålstillinger som ofte blir søkt etter i Google.
Teknologi: Uten en god publiseringsløsning vil en ikke lykkes med sin strategi. Velg en løsning som har moduler for optimalisering for søkemotorer og som skriver korrekt kode. Sørg for god ytelse, hastighet, optimalisering og riktig metadata. 

Hvordan rangeres man?

Rangering baserer seg på flere hundre parameter, men kan grovt deles inn i innhold, teknisk kvalitet og synlighetselementer. Innhold på siden vil uansett være det viktigste elementet for høy synlighet. Juks virker ikke. Skap bredde og innhold som engasjerer. Strategiske prosesser er nødvendig. Hva er du ikke synlig på i forhold til ønske, og hvordan kan du skape nye nettsider med innhold som engasjerer. Lag en liste med søkeord og ordkombinasjoner en vil være synlig på. Søk på deg selv og noter reell synlighet. Husk å alltid bruke inkognitovindu i Chrome el. for å få mest mulig realistisk søk. 

Vi ser ofte at fokus på bredde skaper mer treff eller overdrevet fokus på få ord. Nettsteder med mange undersider og mye innhold pleier ofte å gi mer trafikk fra Google om innholdet er bra. 

 

Få mer trafikk

Med milliarder av søk på Google hver dag, hvorfor får ikke din side mer trafikk? Forklaringen er enkel. Det søkes på millioner av ulike ord og ordkombinasjoner. Når ditt nettsted har få sider med lite innhold vil du bli synlig på få ord. 

Når en har funnet ord/ordkombinasjoner en ikke er synlig på, prøv å finn årsak. Det er ikke sjeldent at en rett og slett ikke har noen sider som har fokus på det en vil bli synlig på. Når en har funnet årsak kan en også iverksette tiltak. Jo flere ord/ordkombinasjoner en blir synlig på er det stor sansynlighet for å få høyere trafikk fra Google.

Om en vil bli synlig på ordkombinasjonen "restaurant stavanger" er det viktig at nettsiden har fokus på begge søkeord, om ikke vil en ikke møte konkurransen mot de som omtaler og skriver om begge søkeord på samme side. 
seo-wheel-charts

Søkemotor- optimalisering

Skap innhold som engasjerer

Det er mange ting som påvirker din plassering i søkemotorer som Google. Selv om teknisk kvalitet og innhold er bra, vil sider som har mye trafikk får høyere indeksering. Da kommer en fort i et dilemma. Hvordan får en trafikk når en ikke har synlighet. Jobb med innholdet, gi merverdi slik kunder finner svar på sine spørsmål på nettopp din side. Siden vil gradvis øke i popularitet og trafikken vil komme. Om en ønsker hurtig synlighet vil det ofte være bra å utfylle med å kjøpe trafikk gjennom Google Ads på de mest konkurranseutsatte søkeordene. 

Hvordan oppnå høy synlighet og få mye trafikk

Mange selskaper som jobber med SEO dvs. søkemotoroptimalisering har mye fokus på tekniske elementer på de sidene som nettstedet består av. Dette er forsåvidt korrekt, men det er viktig å huske på at en må skape bredde, dvs. flere sider, mer innhold og merverdi for kunder. Teknisk kvalitet er fortsatt viktig, men har liten betydning om ikke innholde engasjerer. De siste årene har Google fokuserer mer og mer på sider som har bra innhold. 

Google

Google er den desidert største søkemotoren i markedet. Ved optimalisering av nettsider mot søkemotorer er det denne man bør har mest fokus på. Organisk synlighet vil en oppnå med bra kvalitet på nettside og innhold. Et alternativ er også å kjøpe synlighet gjennom Google sitt annonsesystem som heter Google Ads. 

Vi hjelper deg

Med forståelse for søkemotoroptimalisering / SEO er det mulig å gjøre mye selv for å nå en høyere rangering i Google, men det er ofte tidkrevende å sette seg inn i faget. Kontakt Megabite for å høre hva vi kan gjøre for deg.