Fotografering

Trenger du reklamefoto for din virksomhet, prosjektbilder, fly- eller dronefoto, portrett av ansatte eller produktbilder, kan vi dekke dine behov. Vi bruker portabelt studioutstyr i ulike settinger og har også eget studio for de ekstra krevende oppgavene. Vi tar i hovedsak oppdrag i Rogaland og Vest Agder men er tilgjengelig for oppdrag alle steder.
Megabite Stavanger
Tlf:  51 59 26 52
Postadresse: Postboks 8034, 4068 Stavanger
Besøksadresse: Ipark, Prof. O. Hanssensvei 7, 4021 Stavanger
Megabite Bryne
Tlf: 901 55 525
Postadresse: Pb. 115, 4379 Egersund
Besøksadresse: Forum Jæren, 5. etasje, Hetlandsgata 9, 4340 Bryne
Megabite Egersund
Tlf:  901 55 525
Postadresse: Pb. 115, 4379 Egersund
Adresse: Sokndalsveien 15, 4370 Egersund
Megabite Stavanger
Megabite Jæren & Dalane