WordPress

Verdens mest brukte publiseringsløsning CMS

Administrasjon

Administrasjon av nettsiden

WordPress er i seg selv en webapplikasjon som styres direkte over internett. Det krever ingen lokal installasjon av programvare, kun en nettleser. Administrasjonspanelet gir deg tilgang til publisering av artikler/nyheter (ofte referert til som «posts») og innholdssider. Innstillingene er enkle og begrenset til kun det mest nødvendige, noe som gjør WordPress enkelt i oppstartsfasen. Tilgang til innstikk og tema finner man også.

Kjernen til WordPress deler innhold opp i to kategorier Artikler (eller «posts») og innholdssider («pages»). Artikler i sin enkelhet fungere som nyheter eller innlegg og oppdateres ofte regelmessig. Innholdssider mer statiske og inneholder ofte informasjon som endrer seg over lengre tid.   Editering av innhold er lik for både artikler og innholdssider der man får alle de velkjente verktøyene for tekstbehandling som man kjenner igjen fra Microsoft Word.
wordpress

Fleksibelt

Wordpress er svært godt egnet som publiseringsverktøy for en blogg.