WordPress

WordPress brukes nå på 26% av alle verdens nettsider. Årsaken kan være mange, men det faktum at det er gratis og har det største nettverket med utviklere som lager 3. parts programvare (plugins) er nok den største grunnen.

Megabite AS har gjennom mange år opparbeidet seg svært god kompetanse på WordPress, både på utvikling, 3. parts programvare, sikkerhet, ytelse og drift. Alle kontorene, både i Stavanger, Bryne og Egersund sitter med kompetanse og kan hjelpe både eksisterende og nye kunder som har behov for support, eller nye nettsider laget i WordPress CMS. 
Google Analytics Stavanger

WordPress

Verdens mest brukte publiseringsløsning CMS

Wordpress er en publiseringsløsning CMS for blogg og nettsteder. Løsningen er basert på åpen kildekode og er gratis med unntak av eventuelle kostnader til tema og tilleggsprogramvare (Pluggin`s) fra 3. parts leverandører. Det har blitt verdens mest brukte publiseringsløsning og brukes av både små og store foretak verden over. Wordpress gir mange muligheter andre publiseringsløsninger ikke gir.

Løsningen ble introdusert i 2003 og har gått gjennom en kraftig utvikling de siste årene og er basert på programmeringsspråket PHP.

Hva kan Megabite AS tilby

Megabite AS har kunnskaper om Wordpress og kan om ønskelig basere nye nettsider for din virksomhet på publiseringsløsningen. Om det er den rette publiseringsløsningen å velge for din virksomhet er noe Megabite kan bli med på å evaluere, basert på både funksjonalitet og budsjett. Megabite forhandler flere andre publiseringsløsninger og kan sammen med deg se hvilken som er best egnet.

​26% av alle verdens nettsteder bruker WordPress, noe som gjør det til et sikkert valg.

Megabite AS har kontorer i Stavanger, Bryne og Egersund.
wordpress

Fleksibelt

Wordpress er svært godt egnet som publiseringsverktøy, ikke bare for en blogg, men også dine nettsider. 

Brukermanual

Du finner brukermanual for WordPress på denne siden her. Følg link under. 
Brukermanual hos wordpress.org