Mobil web

Nå er det viktigere enn noen gang med et godt webdesign

Nettsider for mobil

Nettsider for mobil, også kalt mobilweb, er en egen nettside for mobiltelefoner. Når en går inn på en nettside med mobilen, oppdager nettsiden at en har en mobiltelefon og viderekobler deg til en side som er tilpasset mobiltelefoner sin skjermstørrelse og krav til enklere, berøringsvennlig navigering.
dekk1-mob
Bildet over viser et eksempel på en mobilside. Designet er tilpasset mindre skjerm og navigeringen er forenklet.

En av fordelene med en mobilweb i forhold til responsiv design, er muligheten til å lage større endringer og tilpasninger. Man kan forenkle navigeringen og legge til funksjoner som kun støttes på telefoner, for eksempel ringing. Om ønskelig kan den utseendemessig lages mer som en app.

Det medfører alltid en liten ekstrakost å få laget en mobilweb. Årsaken er at det er i prinsippet en helt egen nettside og designprosessen må ta hensyn til endring i layout ved ulike skjermstørrelser. Publiseringsløsningen må også støtte teknologien bak mobile websider for at det skal bli effektivt å oppdatere nettsiden.

Kontakt oss i Megabite for en samtale om hva som er best for din virksomhet. Vi kan tilby gode løsninger både for responsive og mobile nettsider.

Responsiv webdesign

Et alternativ til mobile nettsider er responsiv design. Forskjellen er at mobile nettsider har en egen mobilversjon av hver side, mens med responsiv design tilpasses den samme siden og innhold til de ulike skjermstørrelser siden vises på. 

Les mer om responsivt design her