Grafisk design

En av de viktigste virkemidlene i en bedrifts kommunikasjon, er en god grafisk profil

Grafisk design er en bærende del av den visuelle kommunikasjonen og uttrykker firmaets identitet og personlighet. Mennesker er uhyre visuelt orientert og kan ta imot, oversette og gjenkjenne kompliserte visuelle uttrykk. Bevisst bruk av grafisk design er derfor et av de sterkeste virkemidlene for å posisjonere og bygge en sterk merkevare rundt deres nye selskap. Logo og grafisk profil sammen med websider vil utgjøre de sentrale merkeelementene for foretaket.

Vi leverer:

Brosjyre / Katalog

Logo

Messe & utsltilling

PowerPoint- og wordmaler

Profilmanual

Visittkort

Vi hjelper deg

Med forståelse for søkemotoroptimalisering / SEO er det mulig å gjøre mye selv for å nå en høyere rangering i Google, men det er ofte tidkrevende å sette seg inn i faget. Kontakt Megabite for å høre hva vi kan gjøre for deg.
Megabite Stavanger
Tlf:  51 59 26 52
Postadresse: Postboks 8034, 4068 Stavanger
Besøksadresse: Ipark, Prof. O. Hanssensvei 7, 4021 Stavanger
Megabite Bryne
Tlf: 901 55 525
Postadresse: Pb. 115, 4379 Egersund
Besøksadresse: Forum Jæren, 5. etasje, Hetlandsgata 9, 4340 Bryne
Megabite Egersund
Tlf:  901 55 525
Postadresse: Pb. 115, 4379 Egersund
Adresse: Sokndalsveien 15, 4370 Egersund
Megabite Stavanger
Megabite Jæren & Dalane