Markedsføring på Facebook

En stadig større del av markedsbudsjettene brukes på Facebook. Vi ser desverre alt for ofte at enkel feil begås, noe som gjør at en ikke får full utnyttelse av kronebeløp av beløpet en bruker på å fremme artikler.  Kontakt Megabite AS i Stavanger. Bryne eller Egersund for et møte hvor vi kan hjelpe deg å se på de muligheter Facebook gir. 
facebook_artikkel

Å benytte Facebook til push-markedsføring gir oftes bra resultat

Et eksemple kan være en bedrift. La oss kalle den Firma AS. Selskapet har laget Facebook side og fått 300 likes. Disse er i hovedsak venner av sjefen og ansatte, samt noen få kunder. Et par ganger i måneden finner sjefen et par artikler på web han syns passer godt på Firma AS sin Facebook side. Alle disse linkes eksternt, dvs. til nettsiden hvor sjefen fant artikkelen. Selskapet har ingen strategi hvordan de skal få flere likes på siden, eller skape interesse. Dette eksempelet er en ganske typisk norsk bedrift på Facebook og et eksemple hvor effekten av siden er lik null.

Hva er målet med Facebook siden

Hvem er målgruppen og hvordan skal du nå disse? Det er viktig å se på om Facebook siden skal gi support og kundeoppfølging til eksisterende kunder, eller om den i hovedsak skal være markedsføring og merkevarebygging. Om målet er å få nye kunder må en lage en strategi i hennhold til dette. Potensielle kunder besøker ikke din Facebook side slik som de besøker din nettside. Det meste er orientert rundt enkeltpersoners "vegg" og de innlegg han får inn der. For å få nye kunder må du ha innhold som du kan få andre til å like og dele. Først da får du organisk deling. Med bruk av ordet organisk menes en naturlig og ikke betalt deling av et innlegg. Innlegg og artikler som postes som blir for kommersielt og oppfattes som reklame deles svært sjeldent. En vil også få færre likes. Så hvordan skal en få engasjement? Først er det viktig å dele mellom to begreper:

​Organisk deling: når personer deler eller liker ditt innlegg som i sin tur fører til at andre personer som ikke følger deg ser ditt innlegg.

​Fremmet innlegg: når virksomheten kjøper synlighet gjennom å fremme et innlegg. En betaler et gitt beløp for å få delt sitt innlegg gjennom en definert målgruppe basert på sted, kjønn, alder og interesse.

​En kan også få organsisk deling gjennom et fremmet innlegg. Et eksemple på dette er når noe av de en har kjøpt visning for velger å dele ditt innlegg. Om en har en artikkel som engasjerer kan den organiske delingen bli enorm.

Annonser kontra å fremme artikler

Begge deler kan ha effekt, men det er viktig å forstå forskjellen på disse. En annonse vil i stor grad se lik ut som et innlegg, men ligger ikke på veggen på  bedriftens nettside. Den vil ha effekt på en tradisjonell måte med å være synlig og har fokus på merkevarebygging. For å fremme et innlegg som er skrevet på nettsiden, kopier linke (url) til siden, lim den inn på Facebook veggen til din bedrift. Denne kan i sin tur fremmes, dvs. betale for å få visning til en definert målgruppe. Denne måten å bruke Facebook innen markedsføring på skaper ofte mer engasjement om artikkelen er skapt til å gi merverdi.

Noe av det som gjør Facebook unikt er muligheten til å drive med nøyaktig målretting av annonser. Facebook har svært mye opplysninger om sine brukere vi kan nytte oss av, noe som betyr at vi kan fremme anonnser/artikler mot spesifikke kundegrupper og spesifisere eksempelvis:
- Kjønn
- Alder
- Bosted + radius fra sted
- Interesser
Markedsføring på Facebook
Eksempel på artikkel som er postet på Facebook veggen.

Sannhetsvitner

Mange bedrifter er redd for å poste artikler på Facebook fordi frykten for å få negative tilbakemeldinger er for stor. Vår erfaring er at dette er noe en ikke behøver å frykte. Tvert om kan det være en fordel.

Om en tenker litt på hvordan en "vegg" på Facebook fungerer så vet en godt hvor fort et innlegg rykker lenger og lenger ned på veggen når nyere innhold overtar. Plutselig så rykker innlegget opp til topps igjen grunnet at det er aktivitet. Når noen eksempelvis kommenterer et innlegg vil det rykke opp til topps igjen. Hva har dette med negativ omtale å gjøre? jo, tenk deg at du ser en artikkel fra et selskap du er godt fornøyd med. Dette i seg selv er ikke alltid nok til at du skriver noen kommentar. Men om en ser noen har vært negative, eller useriøse i en omtale av et selskap vil en kanskje bli påvirket av dette til å skrive at du har en annen opplevelse av selskapet eller produktet. Plutselig har en negativ kommentar skapt ti positive, samt bedriften selv har fått en anledning til å svare på kritikk på seriøs måte og vise god kundebehandling.

Den negative kommentareren har plutselig skapt mye mer engasjement rundt en artikkel og mye mer synlighet.
Facebook kommentarer