Universell utforming av nettsider

Fra 1. juli 2014 må alle nye nettsider følge forskrift om universell utforming av IKT. Kravene gjelder både for private og offentlige virksomheter.

Formålet er at alle skal ha lik tilgang på informasjon og tjenester om en har fargeblindhet, svekket syn og hørsel og lignende. Reglene gjelder ikke bare offentlige nettsteder, men alle nettsider som  retter seg mot allmennheten. Nettaviser, nettbutikker, banker, søkemotorer - alle skal følge de nye spillereglene. Jeg vil i dette blogg-innlegget forsøke å forklare de viktigste regler som en webutvikler må forholde seg til for å møte de nye kravene. Merk, det er kun nettsider som er laget etter 1. juli som må følge kravene. Nettsider laget før denne dato har overgangsordninger frem til 2020 for å møte kravene.
Av:
Kjetil Kleppe
Styreformann og digital rådgiver, Megabite AS
kleppe@megabite.no

Kjetil Kleppe har jobbet med utvikling og rådgivning innen web i 20 år.

Eldre innlegg