Sosiale medier - hvor er dine kunder?

Vi har belyst gjennom flere blogginnlegg viktigheten av å benytte sosiale medier i markedsføring. Ofte kommer spørsmålet om hvor og hvorfor. Hvilken plattform finner vi våre kunder.

Vi som reklamebyrå og rådgivere for våre kunder baserer oss på erfaring og analyse av kampanjer når vi gir våre anbefalinger. Vi som alle andre må også basere oss på statistikk for å ikke grave oss ned en grop og kunne tenke nytt til enhver tid.

Jeg kommer til å benytte meg litt av tall fra analysebyrået Ipsos som har sluppet talldata for 2. kvartal 2016 samt legge til egne erfaringer basert på utførte oppdrag for våre kunder.


Facebook

Lenge har Facebook vært kongen blant sosiale medier og holder kronen fortsatt. Med rett under 3,3 millioner brukere i Norge hvor 86% sier de bruker det daglig er det en kanal en ikke kommer utenom. Kvinner står enda sterkest der 97% av kvinner mellom 18 -29 år har profil. Andelen som benytter Facebook daglig stiger. 69,8% av Norges befolkning over 18 år bruker Facebook daglig, et tall en må ta innover seg når en skal velge kanal for annonsering. De fleste virksomheter har egen Facebook side, men de færreste har forstått hvordan en kan bruke den på en effektiv måte.
 

Instagram

1,7 millioner nordmenn har profil. 42% av alle over 18 år har profil. To av tre benytter tjenesten daglig. Det er en del bedrifter som har egen profil og poster bilder regelmessig både med og uten hell. Muligheten for å annonsere har blitt bedre, men relativt få bruker det enda.
 

Snapchat

litt over 2 millioner nordmenn har profil, noe som utgjør 50% av Norges befolkning over 18 år. De har en stabil brukermasse der 70% er innom daglig. Vi har ikke tilgang til andelen for de under 18 år som jeg gjetter er svært høy i prosent. I dag har vi ingen kunder som har prøvd annonsering på Snapchat og har ikke noen erfaringsgrunnlag til å si om dette er bra eller ikke.
 

LinkedIn

Nesten 1,3 millioner nordmenn har profil, noe som utgjør 31,4% av befolkningen over 18 år. Til en forandring er andelen menn høyest her med 60%. Byer som Oslo har høyere andel en bygd. Linkedin kan for mange være en god markedsføringskanal, men dette avhenger av målgruppe og produkt.
 

Twitter

1,1 millioner nordmenn har profil. Også her ser vi flertall med menn som står for 57% av alle profiler. 81% bruker tjenesten månedlig. Tallene sier ikke noe om hvor mange daglige brukere, men det viser seg at det ikke på noen måte kan konkurrere med de andre mer dominerende aktørene. Vi har ingen kunder som i dag har hatt noen vellykkede kampanjer på Twitter.


Google+

Merk, dette må ikke forveksles med AdWord eller frisøk i Google. Google+ er en tjeneste fra Google på lik linje med Facebook. 1,3 millioner nordmenn har profil men få bruker det ofte.
 

Pintrest:

Ca 10% av nordmenn benytter Pintrest og det er et stort flertall av kvinner.


YouTube

3,5 millioner brukere hvor 1,5 millioner har profil. Vi ser at flere og flere bedrifter oppretter egen kanal med egne filmer. Disse plasseres via kode på egne nettsier, deles på Facebook ol.
Av:
Kjetil Kleppe
Styreformann og digital rådgiver, Megabite AS
kleppe@megabite.no

Kjetil Kleppe har jobbet med utvikling og rådgivning innen web i 20 år.

Eldre innlegg