Søkemotoroptimalisering – uten fokus mister du verdifull trafikk til nettsiden

bilde1
Har din bedrift noen strategi for å bli synlig på Google? I møte med ledere og markedssjefer rundt i et flertall av de virksomheter jeg blir invitert til er historien den samme. Alle, nesten uten unntak bruker selv Google til å finne produkter, tjenester og leverandører både på jobb og privat, men svært få har oversikt over hvor synlig deres egen bedrift er, hvor mye besøk de får på eget nettsted og har ingen strategi for å bli synlig.

Egen adferd og kundens adferd ligger med andre ord langt foran det bedriften selv representerer og konsekvensen blir at en mister verdifull trafikk til egne nettsider. Potensiale er stort, men forståelsen for hvordan en kan nytte seg av relativt enkle virkemidler til å få betydelig trafikkøkning til nettsiden er liten.

Denne artikkelen skal ikke bruke tid på å fortelle om hvor viktig det er å være synlig på Google, men ha fokus på hvordan en kan oppnå høyere synlighet.

Flertallet av norske nettsteder har få sider og lite tekst. Reklamebyrået de benytter har kanskje tanker rundt «less is more» logikken og snakket varmt om å forenkle kommunikasjon gjennom lite men utvalgt tekst. Dette er tanker som dessverre ikke fungerer godt på web i dag og jeg skal prøve å utdype dette mer og vise sammenheng mellom dette utsagnet og det å bli synlig på Google.

Tiden der Google prioriterte det vi kaller metadata er over. Nå er det innhold som gjelder. Innhold alene er heller ikke nok. Det må være kvalitet på innhold gjennom rett balanse mellom de søkeord du vil bli synlig på, og popularitet på siden. Tenk selv når en søker, og hvordan en målrettet bruker flere ord for å spisse søkeresultater. Lite tekst = liten sjans for å bli sett, rett og slett fordi Google rangerer din side etter relevans for søker.

En enkel forklaring på hvor viktig det er å øke innholdsmengden kan forklares på følgende måte. Google har over 100 milliarder søk pr. uke. Dette er fordelt på millioner av ulike søkeord og søkeordskombinasjoner. Om du ser på statistikk for ditt nettsted og ser at det er skuffende få besøk fra Google og lurer på årsaken kan det forklares på følgende måte. Se for deg en regnværsdag der du setter ut en bøtte for å samle vann. Etter en hel dag med høljregn har du kun fått en halv liter i bøtta på tross av det flyter ute. Hvor er logikken i det? Jo, bøtten fanger ikke mer regnvann en diameteren på bøtta fordi nedbøren er spredt over et stort areal. Det er nøyaktig likt med ditt nettsted. Har du 5 sider som består av kontaktinfo, om oss, litt om produkter  og ikke mer, fanger du lite besøkende fra Google av den grunn. «Bredden» på ditt nettsted blir som bøtta, den fanger ikke nok. Du er synlig på for få ord grunnet «less is more» logikken til ditt reklamebyrå, eller mangel på informasjon. For å få mer vann i bøtta må du øke diameteren på den. Nøyaktig det samme må du gjøre på nettstedet for å få mer trafikk. Øk antall sider med mer innhold og du vil bli synlig på flere ord og ordkombinasjoner. 
 
søkemotoroptimalisering
Bredde på nettsted avgjør, skap innhold
Når jeg hjelper bedrifter i prosessen med å bli mer synlig liker jeg å jobbe strategisk. Dette gjør jeg gjennom å lage et prosjektdokument som lister opp ord som er viktig å få synlighet på sammen med logiske tilhørende ord. Driver du en tannlegeklinikk i Stavanger har det liten relevans å bli synlig på kun «tannlege» når de aller fleste i din målgruppe vil avgrense søket med å skrive «tannlege Stavanger» Er ikke "Stavanger" med i innhold på riktig måte vil en ikke nå rett målgruppe. Gjennom den strategiske prosessen fanger en opp mangel på ord, feil terminologi i forhold til målgruppe osv. Ofte opplever jeg frustrasjon hos kunde fordi han ikke er synlig på viktige ord i hans bransje, og når vi analyserer årsaken viser det seg at det ikke er beskrevet overhode på nettstedet, eller det er brukt annen terminologi. Strategidokumentet avslører ofte slike feil og gir en skjematisk visning av synlighet pr. i dag, tiltak, ny måling, tiltak osv. Ved å tilføre flere og flere ord på listen øker vi bredden, ref bøtten på nettstedet for å fange mer trafikk gjennom større bredde på søkeord som en rangeres høyt på.

Hvordan får en så mer bredde på informasjonen på nettstedet. Jo, skap mer innhold som har relevans for kunder. Skap merverdi. Gi bedre innføringer i produktet og tjenesten du leverer. Blogg, skriv aktuelle saker, nyheter og annen informasjon som kommer dine kunder til nytte. Innholdsmarkedsføring er aktualisert igjen fordi det har en stor effekt på søkemotoroptimalisering.

Mange bedriftsledere har ulike argumenter imot en slik strategi. Den første går ofte på mangel på tid til å skrive artikler, noe som er forståelig. Mitt svar til en slik påstand er ofte at en skal benytte de midler en før brukte på annen markedsføring som i dag har liten eller ingen effekt, herunder annonser i aviser og oppføring i ulike kataloger. Dette var relativt høye kostnader en nå har redusert eller fjernet helt. Bruk disse midler i egen organisasjon til enten å frigjøre personell de få timene det tar, eller ha fokus på innhold og egenskaper rundt å skape innhold gjennom ny rekrutering av ansatte. En kan også få eller kjøpe innhold fra eksterne kilder. Andre argumenter er også mangel på innhold. Hva skriver vi om? Fantasien setter grenser. Tenk ofte ut av boksen. Eksempelvis driver du en pizzarestaurant og ønsker mer trafikk på egne nettsider. Når du har laget om oss, kontakt oss, og menyen på nettsiden setter fantasien ofte begrensninger for å få skapt mer innhold som i sin tur skaper trafikk. Hva da med å lage en blogg som belyser temaer som italiensk aften, den beste pizzasausen, besøk hos en pizzarestaurant i Napoli, eller annet som skaper fokus rundt pizza som er ditt kjerneprodukt. Innholdsmarkedsføring handler om å skape merverdi og engasjement for dine kunder fremfor å drive ren reklame. Dette går hånd i hanske med søkemotoroptimalisering av ditt nettsted.Høyere popularitet gir ofte høyere synlighet i Google en sider med liten trafikk. Dette kan være et dilemma. Når en ikke har synlighet får en heller ikke trafikk osv. Det er flere virkemidler en kan bruke, men i teorien om kvalitet på innhold er bra vil du får mer trafikk på siden. Et tiltak for å få dette til å starte, er å poste aktuelle artikler på Facebook og promotere disse for å få et gitt volum med klikk på siden. Post også på andre kanaler som LinkedIn osv.

Denne artikkelen belyser som nevnt ikke den tekniske oppbyggingen av siden, men strategi rundt innhold. Dette har blitt viktigere og viktigere innen søkemotoroptimalisering selv om de ordinære virkemidler som rett url, domene, tittel, beskrivelse, overskrift og nøkkelord i tekst fortsatt er viktig for å få maks effekt på Google.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
kjetil-bloggbilde
Av:
Kjetil Kleppe
Styreformann og digital rådgiver, Megabite AS
kleppe@megabite.no

Kjetil Kleppe har jobbet med utvikling og rådgivning innen web i 18 år.

Eldre innlegg