Søkemotoroptimalisering – uten fokus mister du verdifull trafikk til nettsiden

Har din bedrift noen strategi for å bli synlig på Google? I møte med ledere og markedssjefer rundt i et flertall av de virksomheter jeg blir invitert til er historien den samme. Alle, nesten uten unntak bruker selv Google til å finne produkter, tjenester og leverandører både på jobb og privat, men svært få har oversikt over hvor synlig deres egen bedrift er, hvor mye besøk de får på eget nettsted og har ingen strategi for å bli synlig.

Egen adferd og kundens adferd ligger med andre ord langt foran det bedriften selv representerer og konsekvensen blir at en mister verdifull trafikk til egne nettsider. Potensiale er stort, men forståelsen for hvordan en kan nytte seg av relativt enkle virkemidler til å få betydelig trafikkøkning til nettsiden er liten.

Denne artikkelen skal ikke bruke tid på å fortelle om hvor viktig det er å være synlig på Google, men ha fokus på hvordan en kan oppnå høyere synlighet.

Flertallet av norske nettsteder har få sider og lite tekst. Reklamebyrået de benytter har kanskje tanker rundt «less is more» logikken og snakket varmt om å forenkle kommunikasjon gjennom lite men utvalgt tekst. Dette er tanker som dessverre ikke fungerer godt på web i dag og jeg skal prøve å utdype dette mer og vise sammenheng mellom dette utsagnet og det å bli synlig på Google.

Tiden der Google prioriterte det vi kaller metadata er over. Nå er det innhold som gjelder. Innhold alene er heller ikke nok. Det må være kvalitet på innhold gjennom rett balanse mellom de søkeord du vil bli synlig på, og popularitet på siden. Tenk selv når en søker, og hvordan en målrettet bruker flere ord for å spisse søkeresultater. Lite tekst = liten sjans for å bli sett, rett og slett fordi Google rangerer din side etter relevans for søker.

En enkel forklaring på hvor viktig det er å øke innholdsmengden kan forklares på følgende måte. Google har over 100 milliarder søk pr. uke. Dette er fordelt på millioner av ulike søkeord og søkeordskombinasjoner. Om du ser på statistikk for ditt nettsted og ser at det er skuffende få besøk fra Google og lurer på årsaken kan det forklares på følgende måte. Se for deg en regnværsdag der du setter ut en bøtte for å samle vann. Etter en hel dag med høljregn har du kun fått en halv liter i bøtta på tross av det flyter ute. Hvor er logikken i det? Jo, bøtten fanger ikke mer regnvann en diameteren på bøtta fordi nedbøren er spredt over et stort areal. Det er nøyaktig likt med ditt nettsted. Har du 5 sider som består av kontaktinfo, om oss, litt om produkter  og ikke mer, fanger du lite besøkende fra Google av den grunn. «Bredden» på ditt nettsted blir som bøtta, den fanger ikke nok. Du er synlig på for få ord grunnet «less is more» logikken til ditt reklamebyrå, eller mangel på informasjon. For å få mer vann i bøtta må du øke diameteren på den. Nøyaktig det samme må du gjøre på nettstedet for å få mer trafikk. Øk antall sider med mer innhold og du vil bli synlig på flere ord og ordkombinasjoner. 
 
Av:
Kjetil Kleppe
Styreformann og digital rådgiver, Megabite AS
kleppe@megabite.no

Kjetil Kleppe har jobbet med utvikling og rådgivning innen web i 20 år.

Eldre innlegg