Hvordan bruke Google Trends?

Søkemotoroptimalisering er ikke lenger kun teknologi og metadata, men strategi som krever mye mer av innholdet på en nettside. Dette medfører behov for en prosess innad i bedriften for å identifisere søkeord du tror dine kunder benytter for å finne dine produkter eller tjenester. Google Trends er et utmerket verktøy for å sammenligne søkeord og trender.

Hva er Google Trends

Google Trends er Google sitt verktøy for å sammenligne søkeord og hvor mye de brukes i forhold til hverandre. Ved å sette opp flere søkeord vil bedriften få en oversikt over hvor mye de benyttes i forhold til hverandre og se på trender over tid, dvs. om et ord er i vekst kontra et annet. Verktøyet gir full mulighet til å se informasjonen brutt ned til land og region, eksempelvis "Rogaland" og i noen tilfeller by om det er nok informasjon tilgjengelig. 
 

Gir Google Trends nyttig informasjon?

Det kan være vanskelig å finne riktige søkeord som grunnlag for arbeid med SEO (søkemotoroptimalisering). Bedriften kan ofte ha egen terminologi som skiller seg fra hva kunder bruker på egne tjenester. Når Megabite AS hjelper kunder med SEO anbefaler vi ofte en strategisk prosess med fokus på egen synlighet basert på valgte søkeord. I den prosessen er det viktig å være bevisst på hva som er trender og hvor relevante søkeordene som blir foreslått er i den virkelige verden. Google Trends vil da være et nyttig verktøy for å identifisere reelle søkeord og trender. Når bedriften har har god oversikt over søkeord som er relevante, danner det et godt grunnlag for å skrive tekster og jobbe aktivt med SEO på nettsiden.

Eksempel på data fra  Google Trends. Sammenligning mellom tre ord i Rogaland over en periode på 12 mnd: 


Hvordan bruke Google Trends - Megabite AS - Stavanger- Bryne - Egersund
 

Hvordan bruke Google Trends

Gå til nettsiden https://trends.google.com/ Fyll inn et søkeord, velg flere søkeord å sammenligne med. Husk å velge land og region for å få relevant informasjon. Google Trends vil vise en graf basert på en tidsperiode du selv bestemmer. Grafen viser popularitet i en skala fra 0 – 100. Tallet har ikke noe med antall søk og er ment kun som en indikasjon og måleenhet mellom de ulike ordene. Standard tidsperiode er ofte siste 12 mnd. For å se trend kan en gå langt tilbake i tid etter eget ønske, og helt tilbake til 2004 om det skulle være behov for å måle trend på enkelte ord. Standard er vanlig søk på Google, men det er også mulighet for å se på andre søk, eksempelvis YouTube og bildesøk, eller velge kategori i noen tilfeller. 

Eksempel på data fra  Google Trends. Sammenligning mellom ord fra 2004 til 2020: 

Google Trends eksempel på historikk
Av:
Kjetil Kleppe
Styreformann og digital rådgiver, Megabite AS
kleppe@megabite.no

Kjetil Kleppe har jobbet med utvikling og rådgivning innen web i 20 år.

Eldre innlegg