God kommunikasjon på web

Har du oppnådd høy synlighet på søkemotorer men mangler trafikk til din nettside? Hvorfor? Har du valgt feil søkeord, eller finner ikke søker din side interessant nok? Det er viktig å analysere den faktiske trafikken på nettstedet gjennom statistikk tjenesten for å få et riktig bilde.

Kommunikasjon på web er sammensatt. En kan se på flere faktorer som:
 - Har en synlig på søkemotorer som eks. Google på viktige ord
   og ordkombinasjoner?
 - Klikker søkeren på nettopp din link? Er budskapet godt nok,
   fenger det.
 - Om søker klikker inn på din nettside, blir han værende? Forstår
   han hva du tilbyr, snakker du kundens språk?
 - Klikker søker videre på nettstedet? Får han svar på sine
   spørsmål, tar han kontakt?

Om en av disse faktorer uteblir mister dere salget/kunden.

Så hva gjør du for å kommunisere bra gjennomgående på web?
 

Søkeord

Har du valgt rette søkeord? Les for øvrig en tidligere blogg post om dette temaet. Har du en strategi for hvilke ord du skal være synlig på? Måler du synlighet og utfører tiltak?

Sjekker du hvordan egen oppføring ser ut? Husk å justere tittel og beskrivelse slik det frister å klikke på nettopp din link.

Grafisk design i Stavanger
Eller:


Hvordan kommuniserer du på din side? Bruker du et språk og terminologi som kunden kjenner igjen. Sier du med rene ord hva kunder faktisk ser etter, eller bruker du for mange pene ord som egentlig ikke sier noe? Eksempelvis ikke «Innovation for you success»  men heller «Leverandør av ventiler til bransje a»

En må huske på at kunden gir deg maks to sekunder etter klikk i Google før han forlater siden din. I eks. statistikktjenesten Google Analytics måler en fluktraten for å se om dine kunder blir værende. En kan akseptere 15- 20%, men jeg har sett selskaper som har fluktrate på over 90% i noen tilfeller. Da må det virkelig gå en alarm og en må gå gjennom måten en kommuniserer på, både med tekst og bilder.

Megabite AS jobber tett sammen med mange reklamebyråer og grafiske designere som jobber med web. Vi ser ofte det at en uerfaren webdesigner kan lage et flott design å se til, men vi står av og til igjen og lurer på:  hva driver virksomheten de lager nettsiden for egentlig med? Lurer vi, lurer i vertfall kunden/søkeren.

Har derfor fokus på god kommunikasjon i alle ledd. Fortell din kunde hva du tilbyr gjennom alle ledd. Bruk samme terminologi som kunden vil benytte, og si det rett frem hva du tilbyr uten å pakke det inn.
Av:
Kjetil Kleppe
Styreformann og digital rådgiver, Megabite AS
kleppe@megabite.no

Kjetil Kleppe har jobbet med utvikling og rådgivning innen web i 20 år.

Eldre innlegg