Digital synlighet

Digital synlighet er et utrykk som brukes mer og mer i disse tider. Hva menes med dette? Om en driver egen virksomhet og har gjort det over tid, har en kanskje litt erfaring med behovet for å være synlig overfor målgruppen en henvender seg til med de produkter og tjenester en tilbyr. Det har ofte vært gjennom annonser i aviser og tidsskrifter, plakater, brosjyrer.

Verden har endret seg, målgruppen til virksomheten bruker andre kanaler til å finne leverandører og produkter en før. Internett er nå den absolutt mest brukte kanalen. Bør ikke da alle bedrifter snu fokus fra oppføringer i tradisjonelle kanaler til nye?  Det er dessverre ikke alltid slik. Jeg opplever ofte at bedrifter bruker flere hundretusen kroner i året på den samme gamle oppføringer i bransjeregister og annonser som før uten å måle resultater. 

Hva er så digital synlighet? Det betyr enkelt og greit å være synlig på de kanaler som er digitale, enkelt og greit! Hvor da, spør du kanskje? Det er der som målgruppen din befinner seg. Det kan være Facebook, Twitter og sist men ikke minst på Google. Hvor det er viktig å gjøre en innsats avhenger av mange faktorer. Hvem er det virksomheten henvender seg mot? Bedriftsmarkedet eller privatmarkedet.  Hvilke typer produkter selger du?

La oss bryte dette ned litt.

Facebook: Mange reklamebyråer har spesialisert seg på å hjelpe kunder med sosiale media. For mange byråer er det en ny inntektskilde og de anbefaler de fleste til å satse sterkt på dette. Jeg er ikke enig i mange tilfeller. For mange er det bra, men for svært mange er det bortkastet energi. Det som en må huske på er at mottaker på Facebook er privatpersoner. Om budskapet, produktene og det en kan tilby ikke trigger den private bruker blir responsen for liten. Har en derimot en noe som er spennende kan en klart ha stor nytteverdi av Facebook. For å gi dere et eksempel vil det være stor forskjell på om produktene en omtaler er embalasje for næringslivet eller mobiltelefoner. Riktig bruk av Facebook vil uansett være å ha en strategi som medfører mange «likes» dvs mange som følger din bedrift. Det vil en sjelden oppnå på Facebook og kampanjer må kjøres utenom Facebook grunnet reglement.  Det er verdt å nevne at Facebook i mange tilfeller kan benyttes for å få tilbakemeldinger fra kunder, samt gi support.

Twitter: Dette er også en kanal som svært få lykkes med grunnet mye av de samme grunner som Facebook. En må få mange til å følge en om skal en lykkes. Det i seg selv er vanskelig og en har ofte lite igjen for tidsforbruket.

Google og andre søkemotorer: Alle virksomheter med få unntak bør være synlige i søkemotorer. Min erfaring er at det skal svært små virkemidler til for å bedre synligheten og få en betydelig økning i trafikk til siden. Om en ikke selv har kompetanse om hva som skal til for å få synlighet, kontakt fagpersoner. De kan gi en analyse over synlighet og årsak til en ikke er synlig i dag. Det kan være tekniske årsaker i en eldre publiseringsløsning, eller terminologi brukt på siden som er ulik det søker benytter. Tekst og innhold er svært ofte det aller viktigste for å bli funnet. Med andre ord er det til slutt du selv som må foreta optimalisering for søkemotorer, og ikke fagpersoner som kun kan gi råd og hjelpe til at du forstår logikken bak.
Av:
Kjetil Kleppe
Styreformann og digital rådgiver, Megabite AS
kleppe@megabite.no

Kjetil Kleppe har jobbet med utvikling og rådgivning innen web i 20 år.

Eldre innlegg