Digital markedsføring på rett måte. Unngå tabbene

I en verden der digital markedsføring utgjør størstedelen av markedsbudsjettet er det viktig å få maksimal utnyttelse av hver krone. Artikkelen beskriver noen feil som ofte går igjen.

Digital markedsføring har fått en dominerende posisjon for de fleste bedrifter, og vi ser aktører som Facebook og Google dominerer markedet med en markedsandel på rundt 25% av all reklameomsetning i Norge. Dessverre ser vi at svært mange gjør feil og får ikke nok utbytte av annonsekronene brukt på disse store aktørene.
 

Hva er de største feilene som begås?

Mange overlater all annonsering på Google til reklamebyråer som er «eksperter» og skryter med Google sertifiseringer osv. De ber om å få tilsendt søkeord og lager annonser. Bedriften har ikke tenkt over valget av søkeord, og reklamebyrået har ikke fokus på riktige landingssider med kvalitetsinnhold. Resultatet blir høy fluktrate, dvs. at søker ikke finner det han leter etter og forlater nettsiden og går direkte tilbake til søkesiden i Google. Bedriften har nå betalt for klikk til siden uten resultat. Både bedriften og reklamebyrået har skylden, og effekten av annonsene er lav.
 

Hva kunne blitt gjort annerledes. Eksempelvis Google Ads (AdWords)

Reklamebyrået må delta aktivt og jobbe sammen med bedriften med utvelgelse av søkeord og ordkombinasjoner. Valg av hvilke ord som skal benyttes til Google Ads må sees sammen med øvrig digitalt synlighet og konkurransesituasjon. Organisk synlighet på Google må kontrolleres, og utvelgelsen av søkeord må være dynamisk i forhold til øvrig synlighet på søkeord. Om bedriften har en strategi om å bli mer synlig organisk på Google, bør utvelgelse av søkeord stå i forhold til dette. Når en får god synlighet på søkeord organisk (frisøk, ikke annonser) kan en ta bort søkeord fra Google Ads og erstatte disse med nye. Det er derfor viktig at de som jobber med SEO (søkemotoroptimalisering) av nettsiden jobber sammen med de som administrerer Google Ads kampanjene. Aller helst bør det være samme person/byrå.
Når listen med søkeord foreligger må en gå grundig gjennom nettsiden. Har vi riktige landingssider i forhold til søkeord. Om ikke villeder vi kunder og effekten uteblir. Søker kunden etter løsning på et problem eller et produkt, ser annonsen, klikker og kommer inn på en nettside som overhode ikke beskriver det som de søkte etter, vil de aller fleste flukte fra nettsiden. Dette kan måles i Google Analytics statistikk som alle bør ha under «fluktrate». Lager en gode landingssider med kvalitetsinnhold vil det også på sikt hjelpe for organisk synlighet i Google. 

digital markedsf%c3%b8ring2019 analytics2
Bildet viser eksempel på fluktfrekvens i Google Analytics.
 

Google organisk søk (Søkemotoroptimalisering)

Mange bedrifter ønsker å bli synlige i Google selv om de ikke kjøper annonser. Dette kalles organisk synlighet. En av de største årsakene til mangel på synlighet er mangel på strategi. Bedriften vet hverken hva de vil være synlig på, eller om de er synlige. Å kjøpe SEO arbeid fra eksterne leverandører, uten selv å vite hva målet er blir ofte bortkastede penger. De eksterne leverandører kjører noen analyser, finner noen tekniske feil og sender en kostbar rapport uten det faktisk løser det aller viktigste, nemlig problemet som er mangel på synlighet på de viktige ord og ordkombinasjoner. Bedriften bør ta en kartlegging av ønske om synlighet, deretter kontroll for å se virkelig synlighet, for deretter finne årsak, utføre tiltak, måle igjen osv. Først da kan en oppnå resultater. For å forbedre synligheten på ønskede søkeord vil en ofte se behov for å skape kvalitetsinnhold som kunder ønsker å lese, og som avdekker behov hos kunde som i sin tur skaper konvertering/salg. Skap nyttig innhold som gir merverdi for kunde.
  

Facebook

De fleste har et stort fokus på å få flere som følger bedriften på Facebook. De som følger bedriften i dag er ofte ansatte, venner av ansatte, og noen kunder, og desverre ikke så mange potensielle nye kunder. Bedriften poster ulike bilder, og av og til noen linker en finner på nettet. Resultatet blir dårlig og nytten av Facebook som medium uteblir. Noen forsøker seg på å fremme innlegg, og kjøper synlighet til tusenvis av mennesker uten helt å forstå mulighetene Facebook gir gjennom å segmentere på kjønn, alder, geografi og interesser. Resultatet uteblir også her. Om en skal lykkes på Facbook bør ferden starte gjennom å skape godt innhold på nettsiden, poste link på egen Facebook side sammen med et relevant og bra bilde. Sørg for å ha riktig tittel og beskrivelse for å få oppmerksomhet. Frem innlegget til relevant målgruppe, herunder geografi, kjønn, alder og eventuelle interesser. Facebook gir deg muligheten til å fremme samme innlegg også på Instagram og Messenger. Vurdere dette i henhold til artikkelens innhold og målgruppe. Er du usikker på resultatet, brukt et lavt beløp og mål først før en øker beløpet, eller foretar justeringer.
 

Få hjelp

Kontakt gjerne Megabite via et av våre kontorer i Stavanger, Bryne eller Egersund etter ønske, og be om en samtale rundt muligheter innen digital markedsføring. Vi vil tilrettelegge slik vi jobber sammen med deg som kunde for å nå definerte mål. 

 
Av:
Kjetil Kleppe
Styreformann og digital rådgiver, Megabite AS
kleppe@megabite.no

Kjetil Kleppe har jobbet med utvikling og rådgivning innen web i 20 år.

Eldre innlegg