Annonsere på Google? Få bedre utnyttelse av Google Ads

Kan og bør din bedrift annonsere på Google selv? Teknisk sett ja, siden Google har laget systemer slik alle med et kredittkort kan sette opp og administrere annonser selv. Det er likevel flere grunner til at din bedrift bør overlate Google Ads annonsering til byråer som har kompetanse på dette for å spare penger og få en betydelig bedre utnyttelse av annonsebudsjett.

Jeg skal ikke gå inn i alle tekniske årsaker, men prøve å forklare hvorfor det er mer effektivt å bruke fagfolk. De som jobber profesjonelt med Google Ads har både kurs, eksamen hos Google, og forhåpentligvis lang erfaring for å kunne få størst mulig utnyttelse av ditt markedsføringsbudsjett.
 

Utvelgelse av søkeord og administrasjon av konto

Det benyttes ofte lite gjennomtenkte søkeord uten å være sikker på om målgruppen overhode bruker samme terminologi som din bedrift. Det brukes i mange tilfeller automatiske søkeord-forslag i Google Ads kontoen. Om en godtar disse forslagene ukritisk vil resultatet blir dårlig. En grunn er at søkeordene ikke er målrettet, men generiske ord som foreslås ut fra tilgjengelig informasjon, eksempelvis ord som «hotell» som har høyt volum, og når det ikke er knyttet mot eksempelvis «Hotell Stavanger» bli effekten overflatisk, lite målrettet og unødvendig kostbar. Trafikken vi får til nettsiden av slike generiske ord er ikke alltid presis nok, og fluktraten fra nettsiden blir høy og konvertering til salg dårlig. Om dagsbudsjettene er lave og en ønsker å få mest mulig igjen for brukt beløp, vil høyere grad av presisjon gi bedre resultater. Mange som jobber med egen annonsering glemmer ofte å legge inn negative søkeord, noe som fører til at en får mye treff på nettsiden fra søkere som ikke er på jakt etter dine produkter eller tjenester. Vi har flere ganger sett eksempler på at 90% av dagsbudsjett brukes opp på ord som ikke gir noen konvertering overhode med skyhøy fluktrate. Dette fanges ikke opp av bedriften som valgte å stå for annonsering selv, og penger kastes ut hver måneded uten resultat. 

"Vi har flere ganger sett eksempler på at 90% av dagsbudsjett brukes opp på ord som ikke gir noen konvertering overhode med skyhøy fluktrate"

Vi anbefaler alltid å ha en strategisk prosess rundt utvelgelse av søkeord, gjerne sammen med en dyktig konsulent som kan styre prosessen og komme med anbefalinger underveis. Hvilke ord tror vi våre kunder bruker? Ikke bare bruk egne ord og utrykk som er formet av bedriften eller bransjen, og som kanskje ikke benyttes av målgruppen. Vi anbefaler å jobbe med å finne søkeord og ordkombinasjoner, og søke på seg selv i Google for å se om nettsiden har organisk synlighet. Husk å bruke inkognitovindu i Chrome når en søker på seg selv for å få nøytrale resultater som ikke er preget av egen søkehistorikk. Når viktige ord og ordkombinasjoner er identifisert må det vurderes om de er egnet for Google Ads.

valg søkeord google stavanger
 

Landingssider

Hvor ofte har en ikke selv søkt på Google og velger å klikke på frisøk (organisk), og ikke på annonser for å få svar på det en søkte etter? Årsaken er at det ikke stilles krav i Google Ads til å ha relevante landingssider i forhold til søkebegrepet. Når vi søker etter noe spesifikt, så ønsker vi et konkret svar, ikke å komme til forsiden på en bedrifts-nettside som kanskje ikke nevner det en søker etter overhode. Det er bortkastet for begge parter. Søker finner ikke svar, og annonsør får ikke noen konvertering, og har brukt penger for å få et klikk fra en som forlater siden umiddelbart. Når bedriften har identifisert søkeord de vil benytte må de straks se om en har egnet landingsside på nettstedet med god informasjon som gir merverdi og beholder søkeren på nettstede. Eksisterer ikke en landingsside, eller det vurderes slik at informasjonen ikke er dekkende nok, må dette på plass før annonsen startes opp. Gode landingssider med mye informasjon vil også gi bedre synlighet organisk på Google, noe som gjør at den samlede trafikken øker.
 

Mål resultater

Noe av jobben en ekstern konsulent gjør er å måle resultater og justere annonser og søkeord i henhold til resultatet. Det er også viktig å måle konvertering, ikke kun klikk. Alle virksomheter kan ikke måle resultat i form av salg, eksempelvis konsulentbedrifter som selger tjenester. Vi kan likevel se om klikk gir resultat i form av hvilke sider og hvor lenge en søker er inne på nettsiden etter å ha klikket på annonse. De flinkeste konsulentene klarer å få lav fluktrate og høy gjennomsnittlig besøkstid på nettsiden. Dette betinger at kvaliteten på landingssider er gode slik søker får svar.
 

Koster det mye å bruke konsulenter?

Kostnaden er avhengig av ambisjonsnivå, antall søkeord og annonser. Uansett så skal det lønne seg å bruke en konsulent fremfor å gjøre dette selv. Egen tid er også kostbar, og uten nødvendig kurs og erfaring vil en sjelden få god utnyttelse av dagsbudsjettet en angir i Google uten kvalifisert hjelp. Vi anbefaler å be om å få administrasjon av annonser på timepris og gjerne investere egen tid i møte med konsulenten for å sikre et best mulig resultat. Du kjenner egne tjenester, produkter og målgrupper, og kan bidra på en positiv måte og redusere tidsforbruket til konsulenten. Unngå også konsulenter som tar provisjon av dagsbudsjett som deler av betaling for jobben. Det skal ikke være lønnsomt for konsulenten om du øker dagsbudsjettet.

Kontakt gjerne Megabite AS og besøk et av våre kontorer i Stavanger, Bryne eller Egersund for å få svar på om du kan styre annonser selv, eller om du ønsker hjelp til å komme i gang med Google Ads annonsering.

 
Av:
Kjetil Kleppe
Styreformann og digital rådgiver, Megabite AS
kleppe@megabite.no

Kjetil Kleppe har jobbet med utvikling og rådgivning innen web i 20 år.

Eldre innlegg