07.mars.2017

Særinger og Gauker


Vi lager også illustrasjoner!

gauker og s%c3%a6ringer 2
Her er et knippe illustrasjoner av Gauker og Særinger vi har utarbeidet for magasinene Næring på Jæren og Næring i Sandnes. I hvert nummer av disse magasinene presenteres en kjent lokal personlighet. Illustrasjonene er viktig for å løfte historien om disse personene. 
Vi gleder oss til fortsettelsen.
 
Megabite Stavanger
Tlf:  51 59 26 52
Postadresse: Postboks 8034, 4068 Stavanger
Besøksadresse: Ipark, Prof. O. Hanssensvei 7, 4021 Stavanger
Megabite Bryne
Tlf: 901 55 525
Postadresse: Pb. 115, 4379 Egersund
Besøksadresse: Forum Jæren, 5. etasje, Hetlandsgata 9, 4340 Bryne
Megabite Egersund
Tlf:  901 55 525
Postadresse: Pb. 115, 4379 Egersund
Adresse: Sokndalsveien 15, 4370 Egersund
Megabite Stavanger
Megabite Jæren & Dalane