07.mars.2017

Særinger og Gauker


Vi lager også illustrasjoner!

gauker og s%c3%a6ringer 2
Her er et knippe illustrasjoner av Gauker og Særinger vi har utarbeidet for magasinene Næring på Jæren og Næring i Sandnes. I hvert nummer av disse magasinene presenteres en kjent lokal personlighet. Illustrasjonene er viktig for å løfte historien om disse personene. 
Vi gleder oss til fortsettelsen.