24.september.2018

Nye nettsider for ryfylke.no


Ryfylke.no er en nettside som viser mangfoldet i Ryfylke. Ryfylkealliansen med sine 180 medlemmer er ansvarlige for nettsiden.

ryfylkeallianse2
Ryfylkealliansen med sine 180 medlemmer, skal ta vare på og styrke medlemsmassen med aktiviteter og tiltak som fremmer samarbeid, samhandling og tilhørighet. Megabite har jobbet sammen med Ryfylkealliansen rundt strategiske prosesser, digital synlighet og hvordan medlemsmassen kan bruke digital markedsføring for å fremme sine interesser langt utenfor Ryfylke. Megabite skal holde kurs og hjelpe medlemsbedriftene i tiden fremover.

Les mer på www.ryfylke.no
Megabite Stavanger
phone-icon
Tlf:  51 59 26 52
post-icon
Postadresse: Postboks 8034, 4068 Stavanger
pin-icon
Besøksadresse: Ipark, Prof. O. Hanssensvei 7, 4021 Stavanger
Megabite Bryne
phone-icon
Tlf: 901 55 525
post-icon
Postadresse: Pb. 115, 4379 Egersund
pin-icon
Besøksadresse: Forum Jæren, 5. etasje, Hetlandsgata 9, 4340 Bryne
Megabite Egersund
phone-icon
Tlf:  901 55 525
post-icon
Postadresse: Pb. 115, 4379 Egersund
post-icon
Adresse: Sokndalsveien 15, 4370 Egersund
Megabite Stavanger
Megabite Jæren & Dalane