24.september.2018

Nye nettsider for ryfylke.no


Ryfylke.no er en nettside som viser mangfoldet i Ryfylke. Ryfylkealliansen med sine 180 medlemmer er ansvarlige for nettsiden.

ryfylkeallianse2
Ryfylkealliansen med sine 180 medlemmer, skal ta vare på og styrke medlemsmassen med aktiviteter og tiltak som fremmer samarbeid, samhandling og tilhørighet. Megabite har jobbet sammen med Ryfylkealliansen rundt strategiske prosesser, digital synlighet og hvordan medlemsmassen kan bruke digital markedsføring for å fremme sine interesser langt utenfor Ryfylke. Megabite skal holde kurs og hjelpe medlemsbedriftene i tiden fremover.

Les mer på www.ryfylke.no