31.august.2018

Kvia Eiendomsutvikling har blitt Planum


Planum har base på Jæren og jobber både med nærings-, bolig- og eiendomsforvaltning.

planum jobber
Kvia Eiendomsutvikling har skiftet navn til Planum. Planum har base på Jæren og jobber både med nærings-, bolig- og eiendomsforvaltning. Selskapet er ungt men folkene i Planum har i flere tiår jobbet med idéutvikling og prosjektgjennomføring innen bygg og anlegg. Ambisjonen er å utvikle gode ideer til verdifulle og fremtidsrettede prosjekter. Se mer på www.planum.no

Vi har hatt gleden av å hjelpe til med å designe logo, visuell profil og nettside😊
«Løsningen er godt mottatt i markedet og vi er godt fornøyd», sier Tommy Kvia, daglig leder i Planum.