22.februar.2019

Egersund Markleen


Egersund Markleen er et nytt selskap under Egersund Group-paraplyen.

egersund-markleen-web
Egersund Markleen er et nytt selskap under Egersund Group-paraplyen. De leverer løsninger for oljevern, håndtering av hav-is, marint avfall og produkter for havbruks og byggebransjen. Firmaet er et resultat av at oljeverns-satsingen til Egersund Trål og Markleen AS samkjøres.

Megabite har vært med å omstrukturere og bygge opp ny nettside for firmaet og produktene.

Egersund Markleen AS har hovedkontor i Egersund, avdelingskontor på Vollen utenfor Asker, og egen fabrikk lokalisert i Spania.

Les mer om Egersund Markleen her